Willem Arisz (Velsen) eerste districtskampioen

Afgelopen weekend is de eerste finale van het nieuwe seizoen gespeeld. Willem Arisz is hier ongeslagen kampioen geworden. Rick Tol (B.S.M.) is tot aan de laatste partij gelijk opgegaan met Willem (ook alles gewonnen), maar moest in de finale zijn meerdere erkennen in Willem. Wim Koops (B.C.O.) is ‘the best of the rest’ en heeft als nummer drie enkel aan de boven hem geklasseerde spelers de punten gelaten. George van Steijn (Sportrust) heeft al zijn punten aan de tegenstanders geschonken, waardoor hij puntloos met de rode lantaarn huiswaarts keert. Zie hier de volledige uitslag: 2021-2022 driebanden 3de klasse uitslag df

Category: PK

Seizoen 2021-2022 van start

Vol goede moed zijn we aan seizoen 2021/2022 begonnen en wel met de voorwedstrijden driebanden klein derde klasse. De uitslagen van de voorwedstrijden en de ranglijst, alsmede de finalisten vindt u onder de kop ‘PK Online’. Op de pagina ‘Districtsfinales’ staat nogmaals de locatie en tevens vindt u hier de bijbehorende posters. Uw bestuur wenst alle biljarters van zowel de dag- als de avondcompetities een sportief en gezond seizoen toe.

Nieuw seizoen staat voor de deur

Nog ruim een maand en we kunnen weer van start met een nieuw seizoen. De lay-out op onze website is weer ietsjes aangepast. Onder de kop ‘PK Online’ vindt u alle voorwedstrijden, de uitslagen hiervan én de district finales. Daarnaast is er een aparte pagina gecreëerd, voor de Gewestelijke, én een voor de Nationale Finales. Wij streven ernaar, om in begin augustus zowel het programma voor de P.K.’s als voor de teamcompetitie te publiceren. Wij wensen u, indien van toepassing, nog een fijne vakantie en wij zien elkaar vanaf september weer aan het biljart. Planning is de eerste twee weken van september, de voorwedstrijden driebanden 3de en 2de klasse. Competitie start is half september (de derde week van september). De juiste data kunt u straks op de pagina’s van de competitie en de P.K.’s vinden.

Algemene Leden Vergadering

Ik werd terecht gewezen, op een onduidelijke aankondiging, wat betreft onze komende A.L.V. Om alle onduidelijkheden weg te nemen, heb ik voorgaande berichten verwijderd en deze daarvoor in de plaats gezet.

De Algemene Leden Vergadering van District Duinstreek is op donderdag 8 juli 2021, aanvang 20.00 uur in het Denksport- en Biljartcentrum ’t Spaerne.

Seizoen 2021-2022

De inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen zijn verzonden. Wij gaan het nieuwe seizoen van start, zoals wij vorig seizoen begonnen waren. Er komt dus geen wedstrijdleidersvergadering, maar uiteraard wel een Algemene Leden Vergadering. Uw bestuur komt de 19de mei bijeen en dan zal er duidelijkheid komen over data en voorstellen. Geeft u a.u.b. wel alle gegevens, zoals gevraagd op het opgave formulier, door. De inschrijvingen moeten voor 1 juli 2021 binnen zijn.

De pagina ‘verenigingen’ is vernieuwd

Alle verenigingen hebben nu een eigen pagina met daarop hun besturen en alle actuele moyenne gegevens van alle leden. Uiteraard gaat u dit controleren en mocht u iets tegenkomen, waarvan u een andere mening bent toebedeeld, dan verneem ik dat natuurlijk graag, zodat ik dat kan aanpassen. Tevens heb ik een linkje toegevoegd naar uw eigen website (voor zover aanwezig/bekent). Doorgeven kan op: web@knbbdistrictduinstreek.nl en een kopietje naar de secretaris is gewenst: sec@knbbdistrictduinstreek.nl.

Samenwerking met de C.R.B.B. en de ‘wilde’ bond

In deze corona tijd en het niet kunnen biljarten, is uw districtsbestuur naarstig op zoek naar alle mogelijkheden, om toch, als het weer mag, de degens (keuen) te kruizen. Het contact met de dagrecreanten (C.R.B.B. – commissie recreatief biljarten Bollenstreek) is in een gevorderd stadium, om deze afdeling volwaardig deel te laten uitmaken van ons District, mede omdat zij als leden van ons District te boek staan bij de K.N.B.B. Deze groep dag-biljarters is ongeveer even groot, als de ons bekende avond biljarters en een samenwerking is niet meer dan normaal. Daarnaast kent onze regio nog een ‘wilde’ bond, waar men in ongedwongen sfeer, dus zonder kledingvoorschriften en zo, een driebanden competitie afwerkt. Wellicht (de poll loopt) kunnen wij na instemming van onze verenigingen, deze driebanders bij onze competitie integreren (op nader te bepalen wijze, als het er van komt). Een eerste aanzet tot samenkomen, zal hoogstwaarschijnlijk plaats gaan vinden, in het te organiseren triatlon toernooi, waarin wij beide genoemden zullen uitnodigen. Daarnaast hebben wij ook nog dag recreanten in ‘oud’ Kennemerland, die helemaal nergens bij aangesloten zijn. Ook deze biljarters gaan wij uitnodigen voor het triatlon toernooi. Uw bestuur houdt zich ten alle tijden aanbevolen voor suggesties.