De pagina ‘verenigingen’ is vernieuwd

Alle verenigingen hebben nu een eigen pagina met daarop hun besturen en alle actuele moyenne gegevens van alle leden. Uiteraard gaat u dit controleren en mocht u iets tegenkomen, waarvan u een andere mening bent toebedeeld, dan verneem ik dat natuurlijk graag, zodat ik dat kan aanpassen. Tevens heb ik een linkje toegevoegd naar uw eigen website (voor zover aanwezig/bekent). Doorgeven kan op: web@knbbdistrictduinstreek.nl en een kopietje naar de secretaris is gewenst: sec@knbbdistrictduinstreek.nl.

Samenwerking met de C.R.B.B. en de ‘wilde’ bond

In deze corona tijd en het niet kunnen biljarten, is uw districtsbestuur naarstig op zoek naar alle mogelijkheden, om toch, als het weer mag, de degens (keuen) te kruizen. Het contact met de dagrecreanten (C.R.B.B. – commissie recreatief biljarten Bollenstreek) is in een gevorderd stadium, om deze afdeling volwaardig deel te laten uitmaken van ons District, mede omdat zij als leden van ons District te boek staan bij de K.N.B.B. Deze groep dag-biljarters is ongeveer even groot, als de ons bekende avond biljarters en een samenwerking is niet meer dan normaal. Daarnaast kent onze regio nog een ‘wilde’ bond, waar men in ongedwongen sfeer, dus zonder kledingvoorschriften en zo, een driebanden competitie afwerkt. Wellicht (de poll loopt) kunnen wij na instemming van onze verenigingen, deze driebanders bij onze competitie integreren (op nader te bepalen wijze, als het er van komt). Een eerste aanzet tot samenkomen, zal hoogstwaarschijnlijk plaats gaan vinden, in het te organiseren triatlon toernooi, waarin wij beide genoemden zullen uitnodigen. Daarnaast hebben wij ook nog dag recreanten in ‘oud’ Kennemerland, die helemaal nergens bij aangesloten zijn. Ook deze biljarters gaan wij uitnodigen voor het triatlon toernooi. Uw bestuur houdt zich ten alle tijden aanbevolen voor suggesties.