Nieuwe pagina

Ik heb de pagina verenigingen vervangen door een AVG-proof bestand.

Hier staan alle verenigingen en hun bestuur. Of er toestemming is gegeven voor publicatie staat er bij.

Indien uw gegevens, als bestuurder van uw vereniging nog niet vermeldt zijn, dan dient u het toegestuurde toestemmingsformulier in te vullen en te retourneren aan uw secretaris van het District, toevallig ook webmaster…