Biljarten en corona…. attentie a.u.b.

Uw bestuur staat volledig achter de handhaving van de geldende corona regels. Uiteraard zijn wij geen politie agentjes en zullen dan ook niemand erop aankijken, als de regels worden geschonden of niet worden nageleefd. Dit is geheel aan de exploitant(en) van de locaties waar wij spelen. Echter willen wij wel met nadruk bevestigen, dat, indien een speler zich opgeeft voor voorwedstrijden, of aan een finale deel mag nemen, hij/zij moet beschikken over een geldige QR code. Dit kan zijn de papieren versie van de QR code, verkregen via de G.G.D., de QR code zelf of een testen voor toegang QR code. Uw bestuur kan op geen enkele manier worden aangesproken, indien er bezwaar komt tegen het niet naleven van de regels, of handhaving hiervan. Gelukkig zijn de meeste biljarters gevaccineerd én geboosterd en hopen we, dat we snel weer terug kunnen, naar het ‘oude’ normaal. Uw bestuur rekent op ons aller medewerking in de hervatting van competitie en P.K., want biljarten doen we tegen én met elkaar.

We pakken de draad weer op

Uw bestuur heeft hedenavond besloten, dat we weer lekker gaan biljarten.

COMPETITIE: word hervat met ronde 16. Alle eerder geplande partijen vervallen. U geniet alle vrijheid, om in goed overleg met de tegenstander en naar de mogelijkheden van uw locatie, de competitie te hervatten. U mag naar eigen inzicht op elk gewenst moment spelen, zolang beide partijen het hierover eens zijn. Ook spelen overdag of in het weekend is toegestaan, mits door beide partijen overeengekomen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met uw wedstrijdleider teams, Leen v.d. Oever, of met mij. Om te weten: Vanwege de beperkte tijd worden er geen eindronden georganiseerd. Enkel de uiteindelijke nummers 1 gaan naar het Gewest, waaronder de winnaar van de eindstrijd tussen de nummers 1 van de Libre 3de Klasse, die in een onderonsje de algehele winnaar gaan bepalen.

P.K.’s: Worden per direct weer opgepakt, met om te beginnen de Klassen, die al gespeeld moesten zijn. Wij proberen, om de Klassen Libre 2de en 1ste Klasse als directe finale te spelen. De districtfinales Libre 4de en 3de Klasse worden zo spoedig mogelijk gepland. Het bandstoten wordt waar mogelijk al volgende week opgepakt. De poules zoals nu in PK Online staan, zullen worden aangepast naar de mogelijkheden van de beschikbare locaties. Uw wedstrijdleider P.K. Marco van Ekkendonk is druk doende, om een en ander te plannen. Hier zijn wij mede afhankelijk van de criteria die door het Gewest en later de K.N.B.B. worden gesteld. (Qua data dat voorwedstrijden en district finales gespeeld moeten zijn. Alle betrokkenen zullen zoveel mogelijk persoonlijk worden benaderd, maar houdt uw mailbox en het PK Online programma op de website in de gaten.

Uw bestuur hoopt dat iedereen weer volop kan genieten van ons mooie spelletje en wenst iedereen alvast weer veel plezier en succes.