Nieuwe corona maatregelen

Enkele verenigingen hebben de komende wedstrijden al opgeschort (Bolwerk) vanwege de sluitingstijd van hun lokaal. Wij wachten met spanning het besluit van de KNBB af, zoals hieronder van hun website gekopieerd. Vooralsnog vindt de Districtsfinale driebanden 2de klasse gewoon doorgang.

Citaat:

Het Bondsbestuur en sectiebesturen beraden zich op de op 28 september aangekondigde maatregelen. Met name de aanvullende maatregelen die gelden voor sportkantines en horeca hebben impact op de gehele biljartsport.

Met de maximale borging voor de veiligheid en gezondheid van haar leden zoekt de KNBB naar ruimte om wedstrijden te kunnen laten spelen en organiseren.

Hoe en op welke wijze wedstrijden wel of tijdelijk niet kunnen doorgaan wordt in de loop van dinsdag, doch uiterlijk woensdag (omdat KVC dan vergadering heeft hierover) op deze website bekendgemaakt. Dinsdag zal sowieso spoedig informatie worden gedeeld over wat er kan/moet gebeuren met de wedstrijden die voor dinsdagavond staan gepland.

De vraag om meer duidelijkheid over wat en welke locaties als sportkantine worden aangeduid staat uit bij NOC*NSF. Zodra wij daar antwoord over hebben zal ook dit op deze website worden gepubliceerd.

Karel Vrijenhoek (A.D.O.) eerste kampioen 2020/2021

Karel Vrijenhoek is de eerste kampioen van ons nieuwe seizoen. Vanaf de eerste partij heeft hij de ranglijst aangevoerd, al werd het nog even spannend, toen hij in ronde 6 van clubgenoot Loek Bouwmeester verloor. (Hij miste de gelijkmakende beurt). Door dit resultaat was de laatste ronde cruciaal. De finale partij tussen Vrijenhoek en Dirk van Beelen (Norhtgo Royal) ging om de titel en hier was Karel tenslotte de winnaar. Heel verrassend is de tweede plaats van John Brandt (Sportrust). Door zijn twee winstpartijen en de verliespartijen van Bouwmeester en van Beelen eindigt John op plaats twee en gaat hij samen met Karel naar het Gewest. Wij wensen beide heren heel veel succes in het vervolg van dit kampioenschap.

Eindstand: 2020-2021 df 3bnd uitslag

Category: PK

Voorwedstrijden en U.P.

Zoals inmiddels duidelijk is geworden, hanteren we het interval systeem tijdens de P.K.’s. Wat nog niet duidelijk is, zijn de mogelijkheden, indien u uw voorwedstrijden afsluit met een hoger moyenne, als de klasse-bovengrens. Speelt u n.l. boven de grens en u verkiest deelname aan de finale, met dus een U.P., dan wordt uw gemiddelde voor deze finale het inschrijfmoyenne+gespeelde moyenne, gedeeld door twee. Dit finale moyenne is vaak dus weer lager, als de bovengrens van de klasse. Als u in de finale minder goed presteert, dan kan uw eindmoyenne uw Uitgestelde Promotie teniet doen. U kunt dus kiezen voor D.P. en uw gemiddelde voor volgend seizoen is uw promotie gemiddelde: u kunt nu kiezen voor deelname aan de voorwedstrijden van de hogere klasse, of voor finale spelen, waardoor u uw promotie kunt verliezen, omdat uw eindmoyenne na district en eventueel verdere finales (gewest en nationaal) weer onder de bovengrens komt te liggen.

De uitslag van de voorwedstrijden is bepalend voor de verkiezing van de finalisten. De beste acht plaatsen zich, waarna de finale ranglijst weer wordt opgemaakt uit de geselecteerde finalisten. Deze finale wordt dus weer op moyenne samengesteld. Is uw moyenne uit de voorwedstrijden lager, dan het inschrijfmoyenne, dan wordt u finalist met uw inschrijfmoyenne. Is uw moyenne hoger dan uw inschrijf, dan worden beide moyennes opgeteld en gedeeld door twee. Had u een Niet Officieel moyenne, dan krijgt u het moyenne uit de voorwedstrijden.

U kunt natuurlijk altijd om nadere uitleg vragen, als dit epistel niet duidelijk genoeg is…..

Category: PK

Biljarten in Corona tijd, nieuwe regeltjes

Vooruitlopend op een brief aan de verenigingen, meldt ik alvast het volgende:

Wij zijn inmiddels gestart met de voorwedstrijden en ook de competitie staat op het punt van beginnen.

Volgens protocol van de KNBB, moet elke partij worden begonnen met een tos. Iedere andere optie is niet toegestaan!

Daarnaast vragen wij iedereen, om de maatregelen en te volgen instructies, die per lokaal verschillend  kunnen zijn, op te volgen.

Alleen zo voldoen wij aan de regeltjes en kunnen we hopelijk blijven biljarten.

Nieuw seizoen begint, maar BCO heeft niet stil gezeten

Namens het voltallige bestuur wensen wij alle biljarters (en sympathisanten) alsmede alle lokaalhouders een Corona-vrij seizoen toe. Wij vragen met klem, om de genomen maatregelen in de lokalen te respecteren en tevens zoveel mogelijk respect ten opzichte van elkaar te hebben, m.n. wat betreft de 1½ meter regel. Mocht je jezelf onverhoopt niet 100% voelen, om welke reden dan ook, zeg dan je biljartavond af om alle risico’s uit te sluiten. Een enkel geval van Corona kan weer desastreuze gevolgen hebben voor alle spelers en dit lopende seizoen en dat moet niemand ‘op zijn geweten’ willen hebben, toch? Wij wensen iedereen succes, opdat we maar met genoegen mogen en kunnen blijven biljarten.

Vereniging B.C.O. heeft tijdens de Corona crisis toch een gaatje weten te vinden voor een eendaags onderling toernooitje, waarvan hier het verslag: 2020-08 BCO toernooi

Vernieuwde P.K. poules gepubliceerd

De poules PK staan weer op de site. Controleer a.u.b. of uw opgave goed is doorgekomen en dat u staat ingedeeld. Het kan zijn, dat vanwege de veranderde moyennegrenzen (interval systeem) u in een andere klasse bent ingedeeld, als opgegeven. Ook dit seizoen moeten afzeggingen en/of ruilingen zowel aan de wedstrijdleider P.K. als aan de organiserende vereniging(en) worden doorgegeven.

Category: PK

Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 9 juni 2020 hebben we in compacte bezetting de A.L.V. kunnen houden. Ik wil graag de bestuurswisselingen even belichten, te weten de voorzitter Jan Dekker draagt de hamer over aan Hein Smit; de penningmeester Bouk Banen draagt de boeken over aan Fred Jenninga en Peter Walgreen geeft de schema’s door aan Marco van Ekkendonk. Wij bedanken de afgetreden bestuurders voor hun veelal tomeloze inzet en heten de nieuwe bestuurders van harte welkom en succes met hun taak. Tenslotte wil ik u nog melden, dat Peter Walgreen op voordracht van het bestuur door de vergadering is benoemd tot Lid van Verdienste.