Nieuwe penningmeester gezocht

Wegens privé omstandigheden, is onze huidige penningmeester Fred Jenninga helaas genoodzaakt om zijn functie te beëindigen. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar een capabele vervanger, die de muntjes van ons District kan beheren. Heeft u interesse, of weet u iemand, dan vernemen wij dit uiteraard graag. Het is de bedoeling, om ingaande boekjaar 2023 de penningmeester te benoemen, dus is het kort dag… Graag uw reactie naar de secretaris; sec@knbbdistrictduinstreek.nl . Ook kunt u via de secretaris nadere informatie verkrijgen.

Eerste seizoenshelft avondspelers, afgesloten wegens Corona regels

Helaas zijn wij biljarters wederom de dupe, van het Corona beleid van onze regering. Uiteraard volgen wij de opgelegde maatregelen, wat resulteert in het besluit, om per direct de eerste seizoenshelft af te sluiten. Dit betekent, dat de avondcompetities worden afgesloten en de eventuele moyenne aanpassingen worden doorgevoerd, om in januari 2022, als het dan weer mag, met de tweede seizoenshelft verder te gaan. Extreme verhogingen, die onterecht blijken (per ongeluk een keertje ‘uit de slof’ geschoten) kunnen in overleg met de wedstrijdleider worden herzien. Wat betreft de P.K.’s; ook deze worden in januari ingehaald, op een nader te bepalen wijze. (het kan zijn, dat in één locatie op meerdere tafels wordt gespeeld, of dat er een directe finale wordt georganiseerd, alles in overleg) Ook de districts- en gewestelijke finales worden zodra het kan, gespeeld, al dan niet in de geplande locatie, ook weer in overleg. De CRBB mag de activiteiten voortzetten, tot 17.00 uur dagelijks.

Het is niet anders…. Evengoed wenst uw bestuur, u alvast Fijne Feestdagen

Algemene Leden Vergadering

Ik werd terecht gewezen, op een onduidelijke aankondiging, wat betreft onze komende A.L.V. Om alle onduidelijkheden weg te nemen, heb ik voorgaande berichten verwijderd en deze daarvoor in de plaats gezet.

De Algemene Leden Vergadering van District Duinstreek is op donderdag 8 juli 2021, aanvang 20.00 uur in het Denksport- en Biljartcentrum ’t Spaerne.

Seizoen 2021-2022

De inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen zijn verzonden. Wij gaan het nieuwe seizoen van start, zoals wij vorig seizoen begonnen waren. Er komt dus geen wedstrijdleidersvergadering, maar uiteraard wel een Algemene Leden Vergadering. Uw bestuur komt de 19de mei bijeen en dan zal er duidelijkheid komen over data en voorstellen. Geeft u a.u.b. wel alle gegevens, zoals gevraagd op het opgave formulier, door. De inschrijvingen moeten voor 1 juli 2021 binnen zijn.

De pagina ‘verenigingen’ is vernieuwd

Alle verenigingen hebben nu een eigen pagina met daarop hun besturen en alle actuele moyenne gegevens van alle leden. Uiteraard gaat u dit controleren en mocht u iets tegenkomen, waarvan u een andere mening bent toebedeeld, dan verneem ik dat natuurlijk graag, zodat ik dat kan aanpassen. Tevens heb ik een linkje toegevoegd naar uw eigen website (voor zover aanwezig/bekent). Doorgeven kan op: web@knbbdistrictduinstreek.nl en een kopietje naar de secretaris is gewenst: sec@knbbdistrictduinstreek.nl.