P.K.’s met beurten limiet en intervallen voor de lagere klassen

Na de enquĂȘte van de K.N.B.B. is naar voren gekomen, dat enkel de lagere klassen met intervallen blijven spelen. Dit betreft Libre 3de en 4de klasse, Bandstoten 3de klasse, driebanden klein 3de klasse en driebandengroot 1ste klasse. In bijgaande pdf 2022 P.K. aantallen kunnen jullie zien, wat de te maken caramboles zijn en wat de beurtenlimiet is.

Category: PK