K.V.C. zoekt nieuwe voorzitter

In afwachting van ‘goed nieuws’ morgenavond qua biljarten, wordt er bij de K.N.B.B. ook niet stil gezeten. Piet Verhaar treedt terug om zich volledig op het nieuwe software programma van de K.N.B.B. te richten, zoals u in bijgevoegd bericht kunt lezen: Bestuurswijziging KVC 11 januari 2022

Verder hopen wij natuurlijk op een gunstige uitslag voor alle biljarters en met name voor onze (horeca)uitbaters….