Arbiter Corps Duinstreek

Het seizoen is weer begonnen en er worden ook alweer District Finales gespeeld. Om niet elke keer een beroep te moeten doen op dezelfde district arbiters, worden er weer nieuwe arbiters gevraagd. Lijkt het u leuk, om af en toe eens een finale of een finaledag te arbitreren, dan kunt u dit kenbaar maken bij Leen v.d. Oever of uw district bestuur. Bij voldoende gegadigden word er een cursus gepland.

Category: ACD

Nieuwe pagina

Ik heb de pagina verenigingen vervangen door een AVG-proof bestand.

Hier staan alle verenigingen en hun bestuur. Of er toestemming is gegeven voor publicatie staat er bij.

Indien uw gegevens, als bestuurder van uw vereniging nog niet vermeldt zijn, dan dient u het toegestuurde toestemmingsformulier in te vullen en te retourneren aan uw secretaris van het District, toevallig ook webmaster…