FAQ

KNBB
Carambole
Biljartpoint
Wat is het verschil tussen KNBB, Carambole, Duinstreek en Biljartpoint ?
De KNBB is de overkoepelende biljartorganisatie in Nieuwegein met als disciplines: Carambole, Pool, Snooker en Driebanden groot. Carambole richt zich op het carambole-biljart zoals wij dat spelen in ons district. De Duinstreek is één van de 33 districten in ons land en wij zijn lid van de sectie Carambole. Biljartpoint is een private onderneming die automatiseringssoftware beschikbaar stelt voor de administratie van onze Teamcompetitie. Nadat de KNBB jarenlang zaken heeft gedaan met Kompsos, is men overgestapt op Biljartpoint. Hiernaast staan de links naar de KNBB, onze sectie Carambole en Biljartpoint. U zit nu op de website van het district (www.knbbdistrictduinstreek.nl).
Naar boven
MijnKNBB
email: sec@knbbdistrictduin
Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens ?
Dat kan maar op één manier en wel via de website MijnKNBB van de KNBB. De KNBB heeft een nieuwe ledenadministratie van de firma Renflex. In dat systeem is ieder lid van de KNBB zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens via de speciale website MijnKNBB. Elk lid heeft van de KNBB daarvoor een inlogcode ontvangen. Mocht u daar zelf niet uitkomen, vraag het dan aan uw secretaris of aan onze ledenadministrateur Peter Linsen [Uw secretaris moet dan wel Peter de bevoegdheid geven door in “Mijn vereniging, Details en Commissies” in het vierkantje achter “district mag mede leden beheren” een Vinkje te plaatsen, door hierop te klikken].
Let op 1: Het is zeer belangrijk dat uw gegevens up-to-date zijn, omdat we u anders niet per email of telefoon kunnen bereiken.
Let op 2: Een inlogcode bij Biljartpoint kunt u alleen aanvragen met uw bondsnummer en uw email-adres dat bij de KNBB bekend is!
Let op 3: Biljartpoint neemt om de 2 uur de gegevens van de KNBB over. Wijzigingen aanbrengen in Biljartpoint heeft dus geen zin; die worden na 2 uur weer verwijderd, c.q. overschreven.
Naar boven
email: Leen v.d. Oever Hoe neem ik contact op met Biljartpoint ?
Niet ! Het is namelijk niet de bedoeling dat u contact opneemt met Biljartpoint (u nam vroeger ook geen contact op met Kompsos). Biljartpoint stelt alleen haar administratie-software ter beschikking en bemoeit zich verder niet met de wijze waarop wij onze teamcompetitie organiseren. Dus vragen over de teamcompetitie ALTIJD naar uw teamleider, uw wedstrijdleider van de club of de wedstrijdleider Teams van het district.
Naar boven
Handleiding inlogcode Hoe vraag ik een inlogcode aan voor Biljartpoint ?
Om als teamleider (of als secretaris of wedstrijdleider) uitslagen te kunnen invoeren, moet u kunnen inloggen op de website van Biljartpoint. De inlogcode wordt verstrekt door Biljartpoint en moet u op de website van Biljartpoint aanvragen. Hiernaast kunt u de handleiding downloaden waarin precies omschreven staat welke stappen u moet ondernemen.
Let op: om een inlogcode aan te kunnen vragen, moet u uw bondsnummer en uw email adres invoeren. Dat emailadres moet hetzelfde zijn als het emailadres dat bij de KNBB bekend is. Is uw emailadres gewijzigd en heeft u dat nog niet aangepast bij de KNBB, pas dan eerst uw emailadres aan bij de KNBB via MijnKNBB.
(Zie daarvoor ook de vraag: “Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens ?”)
Naar boven
Wachtwoord vergeten? Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord niet meer weet?
Dan moet u zelf opnieuw een nieuw wachtwoord aanvragen met uw bondsnummer en uw e-mailadres, zoals dat bij de KNBB bekend is. Ga naar de website van BiljartPoint, kies in het menu “Inloggen” en klik daar op de link “Wachtwoord opvragen? Klik hier”. U kunt ook de link gebruiken die hiernaast staat.
Naar boven
Handleiding teamleider Waar vind ik de Handleiding om een uitslag in te voeren ?
Die kunt u downloaden (als Word document) vanaf de website van Biljartpoint vanuit het menu “Handleiding”, maar u kunt ook op de link hiernaast klikken.
Naar boven
Biljartpoint homepage
Biljartpoint inloggen
Waar moet ik inloggen en wanneer ?
U kunt inloggen vanaf de startpagina van Biljartpoint via het menu “Inloggen” of u kunt direct naar het Inlogscherm gaan (zie de links hiernaast).
U hoeft alleen in te loggen als u een wedstrijd wilt invoeren of een wedstrijd wilt verplaatsen. U hoeft niet in te loggen om de standen te bekijken, de uitslagen of de samenstelling van de teams. Al die gegevens zijn openbaar.
Naar boven
Pagina teamcompetitie
Onze pagina Biljartpoint
Waar vind ik de stand en het rooster voor de competitie ?
Dat kan op verschillende manieren. In ieder geval hoeft u niet in te loggen op Biljartpoint om de standen, de roosters en de teamsamenstellingen te zien.
1) U kunt via de pagina Teamcompetitie van onze eigen website direct naar de juiste klasse;
2) U kunt naar de pagina van ons district op Biljartpoint (zie link hiernaast);
3) Of u kunt naar de homepage van Biljartpoint, daar “Middelgrote competities” kiezen en dan in de lijst District Duinstreek kiezen.
Naar boven
Handleiding teamleider
Hoe voer ik een uitslag in ?
Dat kan (in het begin) het beste aan de hand van de “Handleiding teamleiders””, die u via de link hiernaast kunt downloaden. In het kort de stappen:
* Inloggen bij Biljartpoint
* Kies “Invoer uitslag”
* Kies de juiste klasse (alleen die klassen waarvoor u rechten hebt, worden getoond)
* Kies de juiste wedstrijd met het potlood-icoontje
* Selecteer de juiste spelers in de juiste volgorde
* Voer de uitslag in
* Klik op “Controleren” en corrigeer zonodig de uitslag als er wat mis is gegaan
* Klik dan op de tekst: “Klik hier om de uitslag in te sturen”
* Klik op “Oké”
* Sluit het scherm
* Log uit en ga eventueel naar “Bekijk de stand”Let op: het maakt niet uit wie van de teamleiders de uitslag invoert; dat kan dus de teamleider van het thuisspelende team zijn, maar ook de teamleider van het uitspelend team. Spreek dat gewoon even af (en als daar niet over gesproken is, dan doet het thuisteam dat gewoon).
Naar boven
email: Leen v.d. Oever
Hoe wijzig ik een uitslag ?
Dat kunt u niet. Is er wat fout gegaan, mail de Wedstrijdleider Teams en het wordt gecorrigeerd. Geef in de mail even aan: welke poule en welke partij en of er onenigheid is over de foutieve uitslag. In het laatste geval wordt met beide teams contact opgenomen en wordt er een beslissing genomen.
Naar boven
Hoe verplaats ik een teamontmoeting ?
U kunt als teamleider een wedstrijd 7 dagen naar voren of 7 dagen naar achter verplaatsen. De stappen zijn bijna gelijk aan het invoeren van een uitslag:
* Inloggen bij Biljartpoint
* Kies “Invoer uitslag” (niet echt logisch, maar daar hebben we geen invloed op)
* Kies de juiste klasse (alleen die klassen waarvoor u rechten hebt, worden getoond)
* Kies de juiste wedstrijd en klik nu op het agenda-icoontje (naast het potlood-icoontje)
* Verander de datum
* Opslaan, scherm sluiten en uitloggenNB 1: Alle betrokkenen worden via email op de hoogte gebracht.
NB 2: Verplaats een wedstrijd ALLEEN na overleg met de tegenpartij !
Naar boven
Wie kan er uitslagen invoeren en team-ontmoetingen verplaatsen ?
1) De teamleiders en de reserve-teamleiders kunnen alle wedstrijden van hun team invoeren en verplaatsen.
2) Secretarissen en wedstrijdleiders van de vereniging kunnen alle wedstrijden van al hun teams invoeren en verplaatsen
3) De Wedstrijdleider Teams van het district kan alle wedstrijden invoeren en wijzigen, team-ontmoetingen verplaatsen en de samenstelling van de teams wijzigen.NB: Ook hier geldt weer: zorg dat de functies binnen een vereniging bij de KNBB bekend zijn!
Naar boven
email: Frank Trappmann
Hoe kan ik mijn teamsamenstelling aanpassen ?
Dat kunt u niet. Heeft u een wijziging m.b.t. de samenstelling, mail dan de wedstrijdleider teams. Elke andere wijziging als namen van spelers, emailadressen en telefoonnumers moeten de spelers ZELF aanpassen bij de KNBB.
(Zie daarvoor ook de vraag: “Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens ?”)
Naar boven
Waarvoor dient het vakje “Opmerkingen” in het uitslagformulier ?
Hier kunt u opmerkingen plaatsen voor de Wedstrijdleider Teams, als: verkeerde opstelling, verkeerde dubbelpartij, team niet komen opdagen, ruzie of weglopende spelers en dat soort vervelende zaken. De wedstrijdleider neemt z.s.m. contact op met beide teams en neemt zonodig een beslissing.
Tip om de wedstrijdleider te ontlasten: zet niets in het vakje opmerkingen als u niets te melden hebt, dus ook NIET de tekst: “geen”. Van elke opmerking wordt namelijk een extra email bericht gezonden aan de wedstrijdleider en die krijgt er al zoveel per week.
Naar boven
Hoe werkt de beurtenlimiet in de B1 en de B2 ?
In de B1 en de B2 kennen we vanaf 2014-2015 een beurtenlimiet van 60. Dat betekent dat de partij na 60 beurten wordt gestopt als geen van beide spelers zijn aantal te maken caramboles heeft gehaald. In de gelijkmakende 60ste beurt gaat de speler van aquite!
De verwerking in Biljartpoint gaat een beetje vreemd, maar het levert uiteindelijk wel het goede resultaat op. In eerste instantie wordt een partij die niet af is, aangeduid als een fout en krijgt elke speler -1 punten. Vervolgens gaat het programma dat corrigeren door te bepalen wie er op basis van % caramboles heeft gewonnen of verloren (of gelijk). De winnaar krijgt als correctie 3 punten en dat levert samen met zijn -1 punt precies 2 punten op. De verliezer krijgt als correctie + 1 punt en, zoals we allemaal weten, levert -1 plus +1 precies nul op. Daarna wordt het extra punt berekend.
Naar boven
Wat is een reservespeler ?
Dat is een oude term die niet meer van toepassing is. Ieder ingeschreven lid van een team is een volwaardig lid dat altijd opgsteld mag worden. Uiteraard kunt u rouleren in een team als u dat wenst, of iemand aanduiden als uw “reservespeler”, maar het begrip reservespeler kennen we niet meer en de oude regel dat je na 5 partijen moest kiezen van welk team je nu definitief lid wilde worden, geldt niet meer. Let op: wil je met je team meedoen aan de Gewestelijke of Landelijke finales, dan moet je minimaal 4 partijen voor dat team (of in een ander team in dezelfde klasse) gespeeld hebben!
NB: Biljartpoint kent het begrip reservespeler nog wel (voor andere biljartbonden), maar bij ons is dat nergens meer aangevinkt.
Naar boven
Kan ik lid zijn van meer teams?
Ja, zoveel als u wilt, zowel binnen 1 vereniging of bij meerdere verenigingen (in ons district, of ook in andere districten). Een paar opmerkingen:

  • Uw moyenne wordt bij een eventuele herziening bepaald op basis van uw hoogste moyenne wat u in al die teams speelt. U hebt dus als het ware geen team-moyenne, maar een persoonlijk moyenne in de teamcompetitie.
  • Speelt u in 2 teams bij 1 vereniging en moeten die teams tegen elkaar, dan moet u vooraf bepalen in welk team u wordt opgesteld en dan mag u ook alleen voor dat team uitkomen.
  • Gaan er 2 (of meerdere) teams waarin u speelt door naar de Gewestelijke ronden, dan moet u ook vooraf kiezen in welk team u opgesteld wilt worden. Let op: wil je met je team meedoen aan de Gewestelijke of Landelijke finales, dan moet je minimaal 4 partijen voor dat team (of in een ander team in dezelfde klasse) gespeeld hebben!
Naar boven

Wat is een dispensatie speler en wat is een geaccepteerde speler ?

In onze competitie is een dispensatiespeler in een team een speler met een moyenne boven de bovengrens van de klasse. Die dispensatiespeler (waarvan er slechts 1 in een team mag worden opgesteld) moet ook extra caramboles maken in die lagere klasse. Aan het moyenne van een dispensatiespeler zijn ook grenzen gesteld. De regels op een rijtje:

  • De moyennes in de C3 lopen van 0,25 tot 2,00. Dispensatiespelers tot een moyenne van 3,00 mogen in een C3 team opgesteld worden.
  • De moyennes in de C2 lopen van 1,50 tot 4,00. Dispensatiespelers tot een moyenne van 7,00 mogen in een C2 team opgesteld worden.

Een geaccepteerde speler is een speler in een team met een moyenne dat lager is dan de ondergrens van die klasse. Deze speler moet het minimaal aantal caramboles van die klasse maken. Elk team mag een onbeperkt (nou ja, maximaal 3 natuurlijk) aantal geaccepteerde spelers opstellen.

Naar boven

Wat is de volgorde in een team ? [Let op speciale regels in de C1]

Alleen libre spelers:
Op volgorde hoogste moyenne en bij gelijk moyenne op alfabetische volgorde.

In de C1 met kadristen, bandstoters en libre Grote hoek:
In de C1 kunnen naast librespelers ook spelers in een team zitten die vanwege hun moyenne Libre Grote Hoek (GH), kader of bandstoten moeten spelen. De regels voor een teamopstelling zijn: altijd 2 spelers die libre spelen, waarvan maximaal 1 libre GH en dus maximaal 1 speler die kader of bandstoten speelt. De volgorde van opstellen is: Bandstoten, kader 57/2, kader 38/2, Libre GH en dan Libre.

Naar boven
Hoe vaak mag ik een dubbelpartij spelen ?
Tja, dat is een beetje onduidelijk. In het Competitiereglement van de KNBB staat, dat de districten dat zelf mogen bepalen. In ons district schijnt er ooit een eigen competitiereglement te zijn opgesteld waarin een aantal van 5 is genoemd. Dat reglement is zoek en we weten ook niet wie het heeft vastgesteld. Voor het volgende seizoen (2015-2016) zijn we van plan weer een districtsreglement op te stellen, maar dat willen we eerst bespreken in de Wedstrijdleidersvergadering voorafgaande aan dat seizoen. Vooralsnog, totdat we een nieuw reglement hebben, gaan we zeer soepel om met dubbelparijen.
Naar boven
Wanneer worden de moyennes aangepast en hoe ?
Eerst maar even de regels voor spelers met een officieel moyenne. Daarvan worden de moyennes op twee momenten aangepast. Halverwege de competitie, alleen naar boven en op het einde van de competitie. Op het einde van de competitie wordt er naar 2 moyennes gekeken: het eindmoyenne en het vastgestelde moyenne halverwege de competitie. Het hoogste van die 2 moyennes wordt het aanvangsmoyenne voor het volgende seizoen!
NB: In voorgaande jaren werd het moyenne ook nog eventueel aangepast aan resultaten uit het gewest of nationaal. Dat staat nergens in de reglementen en dat doen we dus ook niet meer.Voor spelers met een Niet Officieel (NO) moyenne wordt verwezen naar het antwoord op deze aparte vraag.
Naar boven
Waarom spelen sommige teams twee keer thuis tegen hetzelfde team?
Helaas, dat klopt eigenlijk niet, maar het kan soms niet anders. Bij het maken van de roosters voor elke poule, worden de dubbelpartijen in de tweede ronde netjes qua speelgelegenheid gewisseld. Dus wie eerst thuis speelt tegen club X, speelt in de tweede ronde uit tegen club X. Maar na het opstellen van alle roosters moet de boel bij elkaar gebracht worden om te zien of er geen conflicten optreden bij de lokaliteiten. En die conflicten zijn legio! Per week zo’n 4 tot 7 conflicten en in totaal dus meer dan 100 op te lossen conflicten. Hoe ontstaan die conflicten? Simpel: omdat meerdere verenigingen meer teams hebben dan beschikbare tafels op de desbetreffende speelavond. Scheiwijck heeft 1 tafel en 2 teams die beide op dinsdag spelen; dat kan dus niet tegelijk. Bij Club ’70 zijn er zelfs 6 teams die allemaal op woensdag spelen, terwijl er maar 3 tafels beschikbaar zijn. Van de 30 verenigingen in ons district zijn er maar liefst 10 verenigingen waar dit speelt! Om die conflicten op te lossen moeten er dus teams verplaatst worden en dat gaat altijd ten koste van de evenwichtigheid in het rooster.
Naar boven
Waarom speelt het ene team meer wedstrijden dan de andere teams in een poule ?
Ja, dat klopt en dat komt voor in poules met een oneven aantal teams. Neem nou de B1 met 15 teams. In elke ronde kunnen natuurlijk maar 14 teams tegen elkaar spelen en heeft er steeds 1 team een rustronde. Na 15 ronden heeft iedereen een rustronde gehad en heeft iedereen evenveel partijen gespeeld, namelijk 14 stuks. We hebben echter 23 speelweken, dus moeten er nog 8 ronden toegevoegd worden. In die 8 ronden hebben 8 teams een rustronde en 7 teams dus niet. Die 8 teams hebben 14 partijen gespeeld in de eerste helft en nog 7 partijen in de tweede helft is samen 21 partijen. Die andere 7 teams hebben ook 14 partijen gespeeld in de eerste helft, maar tevens allemaal 8 partijen in de tweede helft (want daarin zit voor hen geen rustronde), totaal voor deze teams 22 partijen. Dit komt dus voor in de B1 maar ook in de C2 poule B. Voor deze poules wordt aan het einde van de competitie bekeken of er nog aanvullende wedstrijden gespeeld moeten worden, opdat iedereen evenveel partijen heeft gespeeld.
Naar boven
Wat betekent NO bij mijn moyenne en wat gebeurt daarmee ?
NO betekent een Niet Officieel moyenne. U heeft een NO als er geen officieel moyenne bekend is op grond van de competitie van vorig jaar. Het moyenne voor de competitie van dit jaar wordt dan vastgesteld op basis van (en in die volgorde): teammoyenne van het jaar daarvoor, PK moyenne van huidig seizoen of jaar daar voor, moyenne uit minimaal 4 testpartijen.
Als u een NO hebt, kan uw moyenne al na 4 partijen worden aangepast, waarbij er zelfs behaalde punten afgenomen kunnen worden als u meer dan 20% (10% bij driebanden) boven uw aanvangsmoyenne hebt gespeeld. In het seizoen 2014-2015 is op de Wedstrijdleidersvergadering afgesproken om die puntenaftrek niet toe te passen. Dat betekent wel dat er na 3 partijen al een aanpassing van het moyenne kan plaatsvinden: of naar boven (zonder aftrek van punten) of in uitzonderlijke gevallen ook naar beneden als blijkt dat het opgegeven moyenne door onbekendheid van de speelsterkte veel te hoog is opgegeven.
NB: het moyenne van spelers met een officieel moyenne worden normaal herzien na de eerste helft van de competitie en na afloop van de competitie.
Naar boven

Wat is de relatie tussen mijn Team-moyenne en mijn PK-moyenne ?

Deze vraag splitsen we in tweeën:
Wat is de invloed van mijn PK-moyenne op mijn Team-moyenne ?
In principe is daar geen relatie tussen. U kunt (theoretisch) PK spelen in de libre Hoofdklasse en in uw C3 team een officieel moyenne hebben van 1,25. Met andere woorden: op basis van uw PK-moyenne wordt u in de teamcompetitie nooit verhoogd.
Het enige moment waarop uw PK-moyenne er toe doet, is als u voor het eerst in een team gaat spelen en er een NO moyenne voor de teamcompetitie vastgesteld moet worden; dan wordt er eventueel ook naar uw PK-moyenne gekeken (zie ook de vraag over een NO bij de teams).

Wat is de invloed van mijn Team-moyenne op mijn PK-moyenne ?
Die is er, op grond van het Wedstrijdreglement, wel degelijk! Uw PK-moyenne kan worden aangepast aan uw Team-moyenne als dat Team-moyenne hoger is dan de bovengrens van de klasse waarin u PK speelt. Is de teamcompetitie afgelopen, dan wordt uw eindmoyenne daarvan gebruikt; is de teamcompetitie nog niet afgelopen, dan wordt uw moyenne halverwege die competitie gebruikt.

Naar boven
Cijferpagina
Waarom worden de prestaties niet meer bijgehouden ?
Om de simpele reden dat uw Wedstrijdleider Teams daar geen tijd voor heeft. Het zoeken in alle uitslagen per week (zo’n 50 stuks) en beoordelen of iemand zijn P.moy of HS heeft verbeterd, is gewoonweg teveel werk.
Als compensatie kunt u op Biljartpoint wel heel veel statistieken opvragen met meer gegevens dan wij ooit hebben bijgehouden. Op de homepage van ons district op Biljartpoint staat rechts onder een link met de naam “Ver.cijfer”. Daar vindt u statistieken per vereniging. Nog leuker zijn de statistieken per klasse. Ga naar de stand van een klasse (B1, B2, C1, etc.) en klik daar op de cijferpagina. Leuk !!
Naar boven
Wedstrijdformulier
Moet ik de uitslagformulieren bewaren ?
Nee, dat hoeft niet, maar mag wel. Op de Wedstrijdleidersvergadering hebben we afgesproken deze administratieve rompslomp af te schaffen, onder de voorwaarden dat we eventuele problemen bij wedstrijden die op het elektronische formulier worden gemeld, direct oplossen.
Tip: op de website van Biljartpoint kunt u een wedstrijdformulier downloaden voor eigen gebruik.