Nieuwe penningmeester gezocht

Wegens privé omstandigheden, is onze huidige penningmeester Fred Jenninga helaas genoodzaakt om zijn functie te beëindigen. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar een capabele vervanger, die de muntjes van ons District kan beheren. Heeft u interesse, of weet u iemand, dan vernemen wij dit uiteraard graag. Het is de bedoeling, om ingaande boekjaar 2023 de penningmeester te benoemen, dus is het kort dag… Graag uw reactie naar de secretaris; sec@knbbdistrictduinstreek.nl . Ook kunt u via de secretaris nadere informatie verkrijgen.