Wedstrijdleiders vergadering

Verdere informatie volgt zeer binnenkort, maar u kunt de datum alvast noteren: woensdag 18 mei 2022, 20.00 uur in het Denksport- en Biljartcentrum ’t Spaerne, te Haarlem. De agenda wordt zo snel mogelijk naar uw vereniging gestuurd. Mocht u namens uw vereniging een (agenda)punt willen inbrengen, dan mag u dit nu reeds naar de secretaris sturen.

Triatlon en Veteranen toernooi + laatste finales District

De maanden april en mei, de laatste voor de vakantie periode, word er weinig gespeeld. Uw bestuur heeft daarom het triatlon toernooi nieuw leven ingeblazen. U kunt nu al uw team opgeven bij de secretaris. Ook zijn wij met Onder Ons doende, om alsnog een veteranen toernooi te organiseren. Dit zal eind mei plaats gaan vinden. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Bolwerk en De Klipper gaan de laatste twee district finales in het Bandstoten organiseren. Zie hiervoor de pagina “District finales”, waarop tevens alle gespeelde uitslagen zijn toegevoegd.

Biljarten en corona…. attentie a.u.b.

Uw bestuur staat volledig achter de handhaving van de geldende corona regels. Uiteraard zijn wij geen politie agentjes en zullen dan ook niemand erop aankijken, als de regels worden geschonden of niet worden nageleefd. Dit is geheel aan de exploitant(en) van de locaties waar wij spelen. Echter willen wij wel met nadruk bevestigen, dat, indien een speler zich opgeeft voor voorwedstrijden, of aan een finale deel mag nemen, hij/zij moet beschikken over een geldige QR code. Dit kan zijn de papieren versie van de QR code, verkregen via de G.G.D., de QR code zelf of een testen voor toegang QR code. Uw bestuur kan op geen enkele manier worden aangesproken, indien er bezwaar komt tegen het niet naleven van de regels, of handhaving hiervan. Gelukkig zijn de meeste biljarters gevaccineerd én geboosterd en hopen we, dat we snel weer terug kunnen, naar het ‘oude’ normaal. Uw bestuur rekent op ons aller medewerking in de hervatting van competitie en P.K., want biljarten doen we tegen én met elkaar.

We pakken de draad weer op

Uw bestuur heeft hedenavond besloten, dat we weer lekker gaan biljarten.

COMPETITIE: word hervat met ronde 16. Alle eerder geplande partijen vervallen. U geniet alle vrijheid, om in goed overleg met de tegenstander en naar de mogelijkheden van uw locatie, de competitie te hervatten. U mag naar eigen inzicht op elk gewenst moment spelen, zolang beide partijen het hierover eens zijn. Ook spelen overdag of in het weekend is toegestaan, mits door beide partijen overeengekomen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met uw wedstrijdleider teams, Leen v.d. Oever, of met mij. Om te weten: Vanwege de beperkte tijd worden er geen eindronden georganiseerd. Enkel de uiteindelijke nummers 1 gaan naar het Gewest, waaronder de winnaar van de eindstrijd tussen de nummers 1 van de Libre 3de Klasse, die in een onderonsje de algehele winnaar gaan bepalen.

P.K.’s: Worden per direct weer opgepakt, met om te beginnen de Klassen, die al gespeeld moesten zijn. Wij proberen, om de Klassen Libre 2de en 1ste Klasse als directe finale te spelen. De districtfinales Libre 4de en 3de Klasse worden zo spoedig mogelijk gepland. Het bandstoten wordt waar mogelijk al volgende week opgepakt. De poules zoals nu in PK Online staan, zullen worden aangepast naar de mogelijkheden van de beschikbare locaties. Uw wedstrijdleider P.K. Marco van Ekkendonk is druk doende, om een en ander te plannen. Hier zijn wij mede afhankelijk van de criteria die door het Gewest en later de K.N.B.B. worden gesteld. (Qua data dat voorwedstrijden en district finales gespeeld moeten zijn. Alle betrokkenen zullen zoveel mogelijk persoonlijk worden benaderd, maar houdt uw mailbox en het PK Online programma op de website in de gaten.

Uw bestuur hoopt dat iedereen weer volop kan genieten van ons mooie spelletje en wenst iedereen alvast weer veel plezier en succes.

 

Corona stop avondcompetitie en alle p.k. onderdelen

Vanaf vandaag maandag 15 november tot minimaal 5 december liggen alle biljart activiteiten stil, voor wat betreft de avond competitie spelers. De spelers van de dagcompetitie kunnen vooralsnog verder spelen. ALLE wedstrijden, dus naast de competitie ook voorwedstrijden en finales, worden voorlopig dus drie weken stil gelegd. Competitie partijen, die gepland waren in de ronden 8, 9 en 10 komen geheel te vervallen. Helaas moeten we deze beslissing nemen, want tijd om in te halen, is er niet. Spelers, die nu tegen een (onterechte) verhoging in het aantal te maken caramboles oplopen, kunnen in overleg een lagere verhoging bemiddelen met de wedstrijdleider competitie. Laten we hopen, dat het bij drie weken blijft…..

In memoriam; Ron van Onselen

Ons bereikte dinsdag het bericht, dat ons Lid van Verdiensten en voorzitter van de BV Sportrust is overleden. Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte met dit grote verlies. Namens uw districtsbestuur; Peter Linsen. Zie hier de veelzeggende kaart: Ron

Attentie: Mocht u zondag 3 oktober naar de bijeenkomst willen komen bij BC Teylingen, dan moet u een negatief corona bewijs kunnen overleggen.

Deze bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.

Seizoen 2021-2022 van start

Vol goede moed zijn we aan seizoen 2021/2022 begonnen en wel met de voorwedstrijden driebanden klein derde klasse. De uitslagen van de voorwedstrijden en de ranglijst, alsmede de finalisten vindt u onder de kop ‘PK Online’. Op de pagina ‘Districtsfinales’ staat nogmaals de locatie en tevens vindt u hier de bijbehorende posters. Uw bestuur wenst alle biljarters van zowel de dag- als de avondcompetities een sportief en gezond seizoen toe.

Nieuw seizoen staat voor de deur

Nog ruim een maand en we kunnen weer van start met een nieuw seizoen. De lay-out op onze website is weer ietsjes aangepast. Onder de kop ‘PK Online’ vindt u alle voorwedstrijden, de uitslagen hiervan én de district finales. Daarnaast is er een aparte pagina gecreëerd, voor de Gewestelijke, én een voor de Nationale Finales. Wij streven ernaar, om in begin augustus zowel het programma voor de P.K.’s als voor de teamcompetitie te publiceren. Wij wensen u, indien van toepassing, nog een fijne vakantie en wij zien elkaar vanaf september weer aan het biljart. Planning is de eerste twee weken van september, de voorwedstrijden driebanden 3de en 2de klasse. Competitie start is half september (de derde week van september). De juiste data kunt u straks op de pagina’s van de competitie en de P.K.’s vinden.