Bestuur

   
Voorzitter Secretaris
Jan Dekker Peter Linsen
 06-52885746  Van Speykstraat 48, 1972 CG  IJMUIDEN
vz@knbbdistrictduinstreek.nl  06-46732207
 sec@knbbdistrictduinstreek.nl
 Walgreen
Wedstrijdleider teams Wedstrijdleider PK
Leen van de Oever Peter Walgreen
06-82133332 06-22008200
teams@knbbdistrictduinstreek.nl pk@knbbdistrictduinstreek.nl
 
Penningmeester Bestuurslid algemeen
Bouk Banen
0252 862066
pen@knbbdistrictduinstreek.nl
Arbiters Corps Duinstreek  – coördinator  Webmaster
Leen van den Oever Peter Linsen
06–82133332
acd@knbbdistrictduinstreek.nl web@knbbdistrictduinstreek.nl
Ereleden Leden van verdienste
C. Grimbergen M. Bakker
 Piet Klompmaker B. Doornekamp
R.W. v. Onselen
J.J. Stooker
 H. Lijsen
Kosten district
Contributie € 10,00
Inschrijving PK € 7,00
Inschrijving teams € 25,00
Bankrekening district    NL30ABNA0423308408
KvK district              28103261