Bestuur

     
Voorzitter   Secretaris
Jan Dekker   Peter Linsen
 06-52885746    Van Speykstraat 48, 1972 CG  IJMUIDEN
 email: jpf.dekker@quicknet.nl    06-46732207
     email: p.linsen@quicknet.nl
     
 DSC_0208 klein bestand    Walgreen
Wedstrijdleider teams   Wedstrijdleider PK
Frank Trappmann   Peter Walgreen
06- 21598864   06-50502447
email: wlteamsduinstreek@gmail.com   email: peterwalgreen@ziggo.nl
     
     
Penningmeester   Bestuurslid algemeen
Bouk Banen    
0252 862066    
email:pennduinstreek@ziggo.nl    
     
     
Arbiters Corps Duinstreek  – coördinator    Webmaster
Leen van den Oever    Ron Gosewehr
06–82133332    06-14482638
email:leen.vd.oever@kpnmail.nl    ronaldgoos@gmail.com
     
Ereleden   Leden van verdienste
C. Grimbergen   M. Bakker
 Piet Klompmaker   B. Doornekamp
    R.W. v. Onselen
    J.J. Stooker
     H. Lijsen
     
     
     
Kosten district    
Contributie € 10,00  
Inschrijving PK € 7,00  
Inschrijving teams € 25,00  
     
Bankrekening district    NL30ABNA0423308408  
KvK district              28103261