Arbitersrooster 2019-2020

ARBITERROOSTER SEIZOEN 2019-2020 1-4-2020
Districtsfinale Driebanden klein 3e klasse Sportrust Sassenheim
vrijdag 30 aug. aanvang 19:30 uur. R.v.Kesteren Th.Hoekstra C.Zwetsloot L.v.d.Oever
Zaterdag 31 aug. aanvang 12:00 uur. R.v.Kesteren Th.Hoekstra C.Zwetsloot L.v.d.Oever
Zondag 01 sept. aanvang 13:00 uur. R.v.Kesteren Th.Hoekstra G.v.d.Voort L.v.d.Oever
Districtsfinale Driebanden klein 2e klasse Sport Oegstgeest
vrijdag 6 sept. aanvang 19:30 uur. J.kerkman L.v.d.Oever P.v.d.Zwet P.Vermolen
zaterdag 7 sept. aanvang 11:00 uur. A.Willemse T.Nooijen. P.v.d.Zwet P.Vermolen
zondag 8 sept. aanvang 12:00 uur. J.kerkman C.Zwetsloot P.v.d.Zwet P.Vermolen
Districtsfinale Libre 5e klasse Bolwerk `81 Haarlem
Donderdag 12 sept. aanvang 19:30 uur. Geen Arbiters
Zaterdag 14 sept. aanvang 11:00 uur. R.Boelé J.v.Duijn
Zondag 15 sept. aanvang 11:00 uur. J.Boelé-Hin P.de Wit
Districtsfinale Libre 4e klasse BCO Oegstgeest
vrijdag 4 okt. aanvang 19:30 uur. T.Nooijen. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever
zaterdag 5 okt. aanvang 12:00 uur. T.Nooijen. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever
zondag 6 okt. aanvang 13:00 uur. T.Nooijen. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever
Districtsfinale Libre 3e klasse De Klipper Hillegom
vrijdag 25 okt. aanvang 19:00 uur. P.v.d.Zwet W.Schuit
zaterdag 26 okt aanvang 11:00 uur P.v.d.Zwet W.Schuit
zondag 27 okt. aanvang 12:00 uur. P.v.d.Zwet W.Schuit
Districtsfinale Driebanden klein 1e klasse Onder Ons `67 Beverwijk
vrijdag 1 nov. aanvang 19:30 uur. R. Verkaik R.Kroder P.Boerkoel
zaterdag 2 nov. aanvang 12:00 uur. R.v.Maas W.Schuit P.Boerkoel
Gewestelijke finale  Libre 4de klasse De Klipper Hillegom
vrijdag 1 nov. aanvang 19:00 uur. P.v.d.Zwet P.Vermolen H.Lijsen G.v.d.Voort
zaterdag 2 nov. aanvang 11:00 uur P.v.d.Zwet P.Vermolen H.Lijsen G.v.d.Voort
zondag 3 nov. aanvang 12:00 uur. P.v.d.Zwet P.Vermolen H.Lijsen G.v.d.Voort
Districtsfinale Libre 2e klasse Velsen Santpoort
donderdag 14 nov aanvang 19:00 uur. Geen Arbiters
zaterdag 16 nov. aanvang 11:00 uur. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever
zondag 17 nov aanvang 11:00 uur. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever
Districtsfinale Bandstoten 5e klasse Bolwerk’81 Haarlem
donderdag 5 dec. aanvang 19.30 uur Geen arbiters
zaterdag 7 dec. aanvang 11:00 uur. L.v.d.Oever P.de Wit
zondag 8 dec. aanvang 11;00 uur. J.Boelé-Hin L.v.d.Oever
Districtsfinale Driebanden groot 3e klasse Sportrust Sassenheim
vrijdag 13 dec. aanvang 19:30 uur. G.v.d.Voort J.v.Duijn
zaterdag 14 dec. aanvang 12:00 uur. G.v.d.Voort J.v.Duijn
zondag 15 dec. aanvang 12:00 uur. C.Zwetsloot J.v.Duijn
Gewestelijke finale Driebanden Hoofdklasse Sportrust Sassenheim
vrijdag 3 jan. aanvang 19:00 uur W.Schuit L.v.d.Oever Co Zwetsloot C. van Diest R. Verkaik P.v.d.Zwet P.Boerkoel T.Kansen
zaterdag 4 jan. aanvang 12:00 uur. W.Schuit L.v.d.Oever Co Zwetsloot C. van Diest R. Verkaik P.v.d.Zwet P.Boerkoel T.Kansen
zondag 5 jan. aanvang 13:00 uur. W.Schuit L.v.d.Oever Th.Hoekstra C. van Diest R. Verkaik P.v.d.Zwet P.Boerkoel T.Kansen
Districtsfinale Libre 1e klasse De Klipper Hillegom
zaterdag 11 jan. aanvang 11:00 uur P.Wegman P.v.d.Zwet
zondag 12 jan. aanvang 12:00 uur. P.Wegman P.v.d.Zwet
Districtsfinale Bandstoten 4e klasse Onder Ons `67 Beverwijk
vrijdag 10 jan. aanvang 19:30 uur. R.v.Maas P.Boerkoel A.de Jong B.v.d.Weijer
zaterdag 11 jan. aanvang 12:00 uur. R.v.Maas P.Boerkoel F.Trappmann B.v.d.Weijer
zondag 12 jan. aanvang 13:00 uur. R.v.Maas P.Boerkoel R.Boelé B.v.d.Weijer
Gewestelijke finale Kader 38/2 BCO Oegstgeest
vrijdag 24 jan. aanvang 19:30 uur W.Schuit T.Kansen L.v.d.Oever P.Vermolen P.Boerkoel P.v.d.Zwet V.Lambregts W.Lambregts
zaterdag 25 jan. aanvang 11:00 uur W.Schuit T.Kansen L.v.d.Oever P.Vermolen P.Boerkoel P.v.d.Zwet V.Lambregts W.Lambregts
zondag 26 jan. aanvang 12:00 uur W.Schuit T.Kansen L.v.d.Oever P.Vermolen P.Boerkoel P.Walgreen V.Lambregts W.Lambregts
Gewestelijke finale Bandstoten 3de klasse Onder Ons `67 Beverwijk
vrijdag 7 feb. aanvang 19:30 uur. P.Vermolen J. Kerkman T.Nooijen W.Schuit R.Verkaik R.Boelé P.Boerkoel P.Wegman
zaterdag 8 feb. aanvang 12:00 uur. P.Vermolen B.v.d.Weijer T.Nooijen W.Schuit R.Verkaik R.Boelé P.Boerkoel P.Wegman
zondag 9 feb. aanvang 13:00 uur. P.Vermolen J. Kerkman T.Nooijen W.Schuit R.Verkaik A.de Jong P.Boerkoel P.Wegman
Districtsfinale Bandstoten 3e klasse Sportrust Sassenheim
vrijdag 14 feb. aanvang 19:30 uur. V.Lambregts W.Lambregts H.Lijsen T.Kansen
zaterdag 15 feb. aanvang 12:00 uur. V.Lambregts W.Lambregts L.v.d.Oever T.Kansen
zondag 16 feb. aanvang 13:00 uur. V.Lambregts W.Lambregts H.Lijsen L.v.d.Oever