Triatlon toernooi reglement

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTEN.

De teams, welke wensen deel te nemen aan het Triatlon toernooi moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: Zij moeten bestaan uit minimaal 3 spelers, 1 speler Libre, 1 speler Bandstoten en 1 speler Driebanden (kleine tafel).

Iedereen kan een team opgeven mits er ’s-Avonds zowel uit als thuis kan worden gespeeld.

Inschrijving geschiedt tussen maandag 12 maart 2018 en zondag 15 april 2018 bij Piet Klompmaker, emailadres: pa.klompmaker@zonnet.nl

Het toernooi kan slechts doorgaan wanneer er minimaal 16 teams hebben ingeschreven.

 

Alle wedstrijden mogen worden gespeeld in vrijetijdskleding, m.u.v. de finalepartijen om de 1e en 2e plaats op de sluitingsavond. Deze wedstrijden worden in clubtenue gespeeld of voor een team dat geen clubkleding heeft in zwarte broek-sokken-schoenen en een wit overhemd.

Elke ontmoeting bestaat uit één libre-, één bandstoten- en één driebanden- partij. Deze partijen zijn geheel naar eigen keuze te verspelen. Een winstpartij levert 2 punten op, remise levert 1 punt op en verlies levert 0 punten op. De driebandenpartij mag niet langer duren dan 60 beurten. Is de partij dan niet uit, dan wordt het percentage caramboles berekend. Het hoogste percentage geeft recht op 2 wedstrijdpunten.

 

 • Een dubbelpartij is alleen toegestaan in de eerste ronde met inachtneming van 15 % verhoging, met een afronding naar boven. (dus 20,1 car. = 21 car maken). Een speler die een dubbelpartij speelt, mag zelf bepalen wat zijn dubbelpartij is.
 • Bij de laatste 16 is een dubbelpartij niet toegestaan. Als een team niet met 3 spelers kan aantreden, gaat er een partij verloren. De twee overblijvende spelers kunnen maximaal 5 punten behalen.
 • Een speler kan worden ingezet voor elk team, met dien verstande dat als hij/zij een wedstrijd heeft gespeeld voor een team hij/zij pas weer kan worden ingezet in een ander team als het team waarvoor hij/zij speelde is, is uitgeschakeld.    
 • In het toernooi telt met uitzondering van de vier wedstrijden in de eerste ronde het extra punt mee, zodat bij een gelijkspel (3-3 dus) het behaalde percentage caramboles over de drie wedstrijden doorslaggevend is voor plaatsing in de volgende ronde.
 • Spelers met een libre-moyenne van 15 of hoger zijn verplicht kader te spelen volgens de kaderranglijst van de KNBB.
 • Spelers met een opmerking op de deelnemerslijst libre gh (grote hoek) dienen bij een vastliggende speelbal alle ballen in de beginpositie te laten plaatsen, dus van acquit.
 • De wedstrijden mogen in onderling overleg worden verzet, mits deze worden verspeeld VOOR de week daarna. Toegestaan is de verzette wedstrijd op zaterdag in datzelfde weekend te verspelen.
 • Het aantal te maken caramboles voor libre en driebanden is gelijk aan dat van de teamcompetitie inclusief de verhogingen van dit seizoen. Is er geen competitiemoyenne bekend, dan wordt het PK moyenne gehanteerd van de ranglijsten van dit seizoen.  Als laatste wordt de tabel gehanteerd welke op de website: www.districtduinstreek.nl wordt vermeld, evenals deze reglementen.
 • Voor bandstoten wordt het PK moyenne van de ranglijst van dit seizoen gehanteerd, anders wordt het aantal te maken caramboles vastgesteld volgens de tabel.
 • Is van een speler die voor het eerst meedoet geen moyenne bekend, dan zal het door de teamleider opgegeven moyenne worden gehanteerd. Blijkt na 2 wedstrijden dat de speler 20 % of hoger heeft gescoord dan opgegeven, zal de speler na berekening worden verhoogd en zullen de behaalde punten in mindering worden gebracht. Voor driebanden en bandstoten geldt 10 % of hoger.
 • Het minimum te spelen aantal caramboles van alle spelsoorten is vastgesteld op 15.
 • Voor aanvang van de wedstrijd leveren de teamleiders hun formulieren in bij het thuisspelende team waarop vermeld staat, wie welke spelsoort gaat spelen.
 • Door trekking wordt bepaald wie er van acquit gaat.
 • Als een team niet opkomt wordt de partij als verloren beschouwd. Er wordt dan een 6 – 0 uitslag voor het andere team genoteerd.
 • Bij een opgave van een oneven aantal teams, zal er in de eerste ronde voor iedere speelweek door loting een team vrij zijn. Ter compensatie krijgt dit team 4 wedstrijdpunten.
 • Bij onenigheid tussen twee tegen elkaar spelende teams, moet de oorzaak worden vermeld in een email naar de organisator Piet Klompmaker, pa.klompmaker@zonnet.nl . Het bestuur van district Duinstreek der KNBB treedt op als arbitragecommissie.
 • Onsportief gedrag, het niet op komen dagen voor een wedstrijd en ander gedrag tegen de reglementen, kan diskwalificatie van het team tot gevolg hebben, vastgesteld door de arbitragecommissie.
 • Iedereen mag inschrijven t/m 15 april 2018 met een team van 3 personen plus reserves. De inschrijving is gratis.  

 

Opgelet:

Iedere teamleider van het thuisspelende team draagt zorg voor de verzending van zijn/haar uitslagformulier.

De wedstrijdformulieren van het TRIATLON Toernooi 2017 moeten worden opgestuurd PER EMAIL naar Piet Klompmaker, E-mailadres: pa.klompmaker@zonnet.nl

Deze formulieren zijn te downloaden van de website www.districtduinstreek.nl onder de button: Toernooien, Triatlon Toernooi.                                      

 

1e Ronde, elk team 4 wedstrijden:

Week 17: 23 april t/m 26 April 2018 = 1e  speelweek 27 april 2018 = Koningsdag

Week 18: 30 april t/m 4 mei 2018 =  2e  speelweek

Week 19: 7 mei t/m 11 mei 2018 = 3e speelweek

Week 20: 14 mei t/m 18 mei 2018 = 4e speelweek

De beste 16 teams plaatsen zich voor de 2e ronde. De uitslag en het speelschema voor de 2e ronde zullen op maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterrdag) via de website bekend worden gemaakt. Via e-mail zullen de teamleiders van de beste 16 hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien men niet beschikt over de mogelijkheid de website te raadplegen, kan men bellen met de wedstrijdleider Piet Klompmaker, tel: 06-23.24.08.86

 

2e Ronde:

Week 21: 22 mei t/m 25 mei 2018

De 8 winnende teams plaatsen zich voor de 3e ronde.

3e Ronde:

Week 22: dinsdag 29 mei 2018, op 4 tafels, de 4 verliezende teams vallen af. Locatie Stichting B.C.O., De Voscuyl 38-A, 2341 BJ Oegstgeest, tel: 071-5173838. Aanvang wedstrijden: 19.30 uur tot ca. 22.30 uur.

4e Ronde:

Week 22: woensdag 30 mei 2018, op 2 tafels. Lokaliteit bij Onder Ons te Beverwijk, aanvang 19,30 uur. De winnende teams spelen de finale op dinsdag 5 juni 2018.

Van de twee verliezende teams zal worden berekend welke die avond procentueel de beste prestatie heeft neergezet. Dit team wint hiermee de derde plaats, het laatste team rest dan de vierde plaats.

 

Dinsdag 5 juni 2018, Finale tussen de 2 overgebleven teams om de 1e en 2e plaats, voorafgaande aan de sluiting van het biljartseizoen 2017-2018. De locatie hiervan zal zijn: Biljart en denksportcentrum ’t Spaerne te Haarlem. Aanvang Triatlonfinale op 3 tafels om 19.00 uur. De aldaar spelende verenigingen zal worden gevraagd 3 tellers en 3 schrijvers hiervoor in te zetten, in clubkleding.    

 

Wij wensen u allen veel succes en veel biljartplezier toe in dit unieke toernooi en hopen u als deelnemer te mogen inschrijven bij Piet Klompmaker, via e-mail: pa.klompmaker@zonnet.nl

 

De uitslagen zullen iedere speelweek bekend worden gemaakt op onze website:

www.districtduinstreek.nl

 

w.g. Piet Klompmaker,

bestuurslid district Duinstreek,

Organisator van dit toernooi.