Nieuwe webmaster gezocht

Beste biljarters,

Door omstandigheden moet ik helaas stoppen met het verzorgen van de website van ons district.

Gegadigden kunnen zich melden bij mij of bij iemand van het huidige bestuur.