Verslag en uitslag van het veteranentoernooi 2018

Dit was het dan….. Het 54 e veteranentoernooi en de eerste voor mij als als
toernooileider.
Het begon voortvarend, zo’n 53 inschrijvingen begin december. Maar toen
kwamen de afmelding….! Zelfs in één mailtje 8 tegelijk! Eind december nog
40! Terwijl mijn schema uit ging van 48 deelnemers. Dat werd puzzelen!
Dan maar vrienden en bekenden bellen en ook een verzoek neergelegd bij
Onder Ons. En ja hoor het lukte, geen 48, maar in ieder geval 44. Met één
ronde minder kon ik daar ook mee aan de slag.

Twee december; nog een afbeller, maar gelukkig ook nog een aanmelding.
Op de dag zelf bleek dat ik er zelf nog een was vergeten, hij had zich wel
afgemeld, twee iets te laat, én er kwam er zelfs één niet opdagen.
Maar… vanuit Onder ons waren er hulptroepen gekomen; Pierre was paraat
en vooral dankzij Wil en Joke Vendel en Jaap Walen kon ik het programma
volledig af gaan draaien zonder al te grote problemen. Wil en Joke hebben de
hele dag, buiten mededinging, meegedraaid, waarbij Joke zelfs 5 partijen
heeft gespeeld; Hiervoor ben ik ze zeer dankbaar!
Verder is de dag lekker gelopen, alles ging mooi op tijd, lekkere lunch en
hapjes, welke waren verzorgd door de bardames van Onder Ons onder leiding
van Mariska.
De winnaar was dit jaar Ed Duinkerken. Als enige wist hij in de drie partijen
binnen de tijd de 100% score te bereiken. Op twee punten gevolgd door Rob
Tabbers, en drie op Dick Boot. Met een bos bloemen en de eeuwige roem op
de wisselbeker ging Ed huiswaarts.
Ook Piet Klompmaker ging met een bloemetje naar huis als dank voor al die
jaren waarin hij het toernooi had georganiseerd.
Kortom, alles bij elkaar ben ik toch wel tevreden over deze dag en de
algemene reactie peilend de deelnemers over het algemeen ook.
De uitslag heb ik als bijlage toegevoegd.
Betreffende de enquête:
Er zijn 40 formulieren ingevuld. Hiervan zijn er 30 akkoord met verschuiving
naar eind januari. Het experiment met een ronde bandstoten bleek, gezien de
uitslag, aan te slaan, en 99% vindt gezelligheid belangrijker dan prestatie.

Om de dag af te sluiten met een buffet vindt 50% een leuk idee, maar de
gratis gezamenlijk lunch wil iedereen zonder uitzondering behouden.
24 deelnemers vinden de prijzen bekers niet meer nodig, maar betreffende de
wisselbeker geven zij, en verreweg de meerderheid, aan die wel te willen
behouden.
Conclusie:
Het veteranentoernooi zal waarschijnlijk, ook vanwege mijn eigen persoonlijke
omstandigheden verplaats worden naar de laatste woensdag van januari, een
rondje bandstoten (of eens een keer een driebandje!) houden we er in, de
wisselbeker blijft, de lunch blijft en betreffende een eventuele gezellige
afsluiting met een buffet kunnen we eens gaan denken.
Tevens hebben zich, naast natuurlijk Piet, drie deelnemers aangemeld om te
helpen met de organisatie. Wat ik als zeer positief ervaar en waar ik dan ook
gebruik van zal maken. Op redelijke termijn zal ik met hen contact opnemen
om eens te brainstormen.
Waarschijnlijk zo rond oktober zet ik het toernooi met de definitieve datum en
de begindatum voor de inschrijvingen op de website. Aanmeldingen vooraf,
zowel mondeling als schriftelijk, hebben geen zin.
Als iemand nog ideeën of opmerkingen heeft zet het in een mailtje
(duinstreek.veteranen@gmail.com) en wanneer nodig neem ik contact op.
Met vriendelijk groet, en voor al degene die ik nog niet heb gesproken nog een
Gelukkig, Sportief en vooral Gezond 2019!
Albert van Setten