Veteranen nieuws

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen heb ik het stokje voor het
Veteranentoernooi overgenomen van Piet Klompmaker.
Met elke wijziging van organisatie gaan meestal wat dingen veranderen.
Dus ook ik heb wat wijzigingen doorgevoerd:
Om een mooi en rustig speelschema te creëren heb ik het aantal deelnemers
teruggebracht naar 48.

Mede hierdoor hebben we een wat ruimere lunchtijd en zijn
en zijn om 17:00 uur klaar met de wedstrijden.
Om een beetje evenwicht tussen de deelnemende verenigingen te krijgen heb ik in
principe een maximum ingesteld van 6 deelnemers per vereniging,
Daar we een organisatie zijn vanuit het District duinstreek is hebben leden van
Duinstreek voortaan voorrang bij inschrijving op niet leden zoals RCN leden. En alle
deelnemers moeten fysiek zodanig zijn dat zij in staat zijn om te tellen en te
schrijven.
De eventuele bijdragen voor RCN leden dienen vooraf via de bank te zijn voldaan!
(rekeningnummer volgt t.z.t.)
Daar we vanaf heden alleen de normale bijdrage (voor toernooien) krijgen van het
District moeten we wel wat bezuinigen. Daar ik wel wil proberen om het voor de
leden gratis te houden zit ik te denken om van het toernooi een leuke ontspannen
dag te maken, waarbij nog wel een winnaar (wisselbeker) is, maar verder de
gezelligheid voorop staat boven het presteren.
Misschien zijn er de komende tijd ontwikkelingen waardoor we misschien nog wat
aanpassingen kunnen doen, maar dat zien we t.z.t. wel.
Per 1 november kan ieder lid welke in 2019 ouder is dan 65 of 65 wordt, zich
aanmelden op emailadres: duinstreek.veteranen@gmail.com.
Hierbij opgeven: naam, telefoonnummer, vereniging en moyenne
Mocht je geen emailadres hebben dan een SMS naar 06-47020972
Er hebben zich in de loop van de maanden al een aantal deelnemers gemeld, maar
hiervan ben ik niet zeker of ik de gegevens nog heb, dus vraag ik hierbij of zij zich
persoonlijk alsnog met hun gegevens willen melden. (dus iedere deelnemer zich zélf
aanmelden A.U.B.!)
Hoop dat een ieder zich met deze wijzigingen kan verenigen, waarmee we streven
naar een heerlijk ontspannen en gezellig toernooi.
Met de vriendelijke Biljartgroeten van
Albert van Setten