Wijzigingen competitie 2016-17

wedstrijdleiding teams

Wijzigingen competitie 2016-17
8 Mei, 2016 in Nieuwsberichten / Teamcompetitie by Laurens Westmaas (17 dagen geleden bijgewerkt)
Op een niet onbelangrijk aantal punten wordt de competitie volgend seizoen anders georganiseerd. Neem dus aub. met aandacht kennis van het onderstaande.
Wijzigingen Landscompetitie 2016-2017.

Voor de Landscompetitie voor het seizoen 2016-2017 heeft de Commissie Breedtesport op basis van de reacties van de districten het volgende besloten:

 De tabellen van seizoen 2015-2016 blijven voor seizoen 2016-2017 ongewijzigd. De CBC adviseert deze tabellen op districtsniveau ongewijzigd toe te passen.

 Districten mogen voor het creëren van een evenwichtigere competitie eventueel afwijken van de vastgestelde boven- en/of ondergrenzen. Wanneer districten besluiten af te wijken, moet zich goed realiseren dat de spelers van een team binnen de officiële moyenne grenzen van de betreffende klasse moeten passen om aan de vervolgrondes deel te mogen nemen.

 Voor de goede orde de officiële moyenne grenzen van de tabellen van de libre competitie:

C4 0,00 tot 1,40 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 1,40 en 2,00 toegestaan.

C3 1,00 tot 2,40 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.

C2 2,00 tot 4,00 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.

C1 3,00 tot 15,00 Drietallen, boven 15,00 moyenne kiest men een andere spelsoort.

Voor de C1 merkt de CBC het volgende op: Spelers met een moyenne boven de 15,00 gemiddeld, die in de districtsronde libre blijven spelen tot een gemiddelde van 25,00, worden voor de Gewestelijke- en Nationale finale ingeschaald in de naastgelegen discipline met het daarbij behorende aantal caramboles. Het advies van de CBC is derhalve, om deze spelers bij overschrijding van 15,00 over te laten stappen naar de volgende discipline.

 Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde” na 4 wedstrijden een “officieel gemiddelde”. Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt.

 Op de helft van de competitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en met maximaal één interval worden verlaagd. Deze wijze van herzien wordt standaard door BiljartPoint toegepast. Indien districten niet halverwege willen verlagen, dan mag de districtswedstrijdleider de verlaging ongedaan maken.

 Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het aanvangsgemiddelde van de competitie 2017-2018. Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.

 Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke rondes en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.

 In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of Nationale finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk zijn, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambolepercentage welk team kampioen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.