Woordje van de voorzitter

Beste Biljartleden,


Namens het bestuur van het district de Duinstreek doe ik een woordje.
Eindelijk, het nieuwe biljart seizoen staat weer voor de deur. De keuen worden weer
opgepoetst. Voor vele weer spannend, nieuwe moyenne, andere teams en poules.
Ik hoop dat dat de meeste van u allen een leuke vakantie hebben gehad.
We gaan nu dan ook richting eind augustus en naderen dan weer de biljartcompetitie 2017-
2018. Toch even een terugblik op het vorige seizoen voor het bestuur is het niet altijd even
gemakkelijk geweest, Er moest een Voorzitter gezocht worden en vlak voor de
ledenvergadering gaf Piet Klompmaker aan dat er een Secretaris gezocht moest worden in
verband met zijn gezondheid, gelukkig is die gevonden in Peter Linsen en wij wensen hem
dan ook veel succes in zijn functie.

Achter de schermen zijn de wedstrijdleiders Peter Walgreen en Frank Trappmann druk bezig
geweest om de Pk’s en teamcompetitie in elkaar te zetten voor het nieuwe seizoen. En dit
ook samen met de Arbiters coördinatoren. Zijn de Arbiters weer ingedeeld voor de diverse
Finales in ons District. Mochten er vrijwilligers zijn die zich geroepen voelen om te willen
arbitreren of een cursus te volgen neem dan even graag contact op met Leen v/d Oever of
Piet Klompmaker zij kunnen U alle informatie geven.

Rest mij nog het volgende:
Achter de schermen is uw bestuur op alle fronten bezig voor het District. Ook wij maken
fouten en nemen soms verkeerde beslissingen, dat kan gebeuren, Ook wij zijn maar
mensen. Daar waar u vragen heeft, spreek ons aan maar maak niet uw eigen verhaal ervan.
Ik ben in ieder geval trots dat ik met mijn collega’s bestuursleden mag samenwerken. De
sfeer is opperbest en er is wederzijds respect, al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
Ik hoop in ieder geval nog jaren met mijn collega’s te mogen samenwerken.
Graag wil ik afsluiten als volgt.
Ik wens jullie en eenieder een sportief biljartseizoen en veel speelplezier.
Zijn er problemen praat met elkaar en probeer om tot een oplossing te komen. Het
biljartwereldje is te klein om hier geen aandacht aan te besteden.
Ik ben er trots op dat ik U vertrouwen als voorzitter geniet en dat voelt rijk. Zeker als het gaat
om het mooiste District van de KNBB
Uw voorzitter
Jan Dekker