Nieuwe voorzitter KNBB gezocht

Aftreden voorzitter K.N.B.B. Verenigng Carambole

De K.N.B.B. is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Carambole (K.V.C.), omdat de
huidige voorzitter, de heer Jaap Labrujere, zich niet meer herkiesbaar stelt voor een volgende
periode. Mocht u zich geroepen voelen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van District
Duinstreek, Peter Linsen. Hij zal u dan van de nodige informatie voorzien, voor wat betreft de eisen
die gesteld zijn aan de functie en de te volgen sollicitatie procedure.

Inschrijving NK 5 -pins geopend

Aan alle belangstellenden voor de 1e editie van het NK 5-pins onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond

Het bestuur heeft besloten met ingang van het seizoen 2017/2018 een nieuw biljartevenement op de KNBB kalender te plaatsen.

Zo zal van 8 t/m 10 juni 2018 in Lelystad gespeeld gaan worden om de titel Nederlands kampioen 5-pins 2018. Aangesloten leden binnen de KNBB hebben het recht zich aan te melden bij a.klijn@knbb.nl en zullen na ontvangst van het inschrijfgeld geaccepteerd worden:

Wij nodigen u hierbij van harte uit om zich aan te melden onder vermelding van

  • uw bondsnummer
  • naam
  • en voor welke vereniging u eventueel uit wenst te komen

Er zullen maximaal 60 inschrijvingen worden toegelaten. Inschrijvingen die daarna binnen komen, zullen op een reservelijst worden geplaatst.

Wilt u eerst meer weten over het evenement :

Het spel (download de spelregels)

Het reglement NK 2018

Verspreid dit bericht a.u.b. op de website van uw district en verenigingen.

We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet,

 

Met sportieve groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken KNBB ver. Carambole
Telefoon 030-6008403
Email a.klijn@knbb.nl

Arbiters gevraagd voor de landsfinale

Geachte arbiter,

Op 23, 24 en 25 juni wordt in Sportcomplex Merwestein de Simonis Biljartlakens Landsfinale gespeeld.

Voor een evenement van dergelijke omvang is uiteraard goede arbitrage onontbeerlijk en zijn wij voor alle drie de dagen nog op zoek naar enkele arbiters.

Mocht u mee willen werken aan het welslagen van dit evenement waarbij gespeeld wordt om de Nationale Kampioenschappen
in de B1, B2, C1 t/m C4, de Damesbeker en de Dagcompetitie.

Mocht u zich voor dit evenement willen zetten dan kunt dat aangeven middels een antwoord op deze mail. Gelieve daarbij uw
bondsnummer, naam en rekeningnummer op te geven en uiteraard aangeven op welke dag(en) u bereid bent uw medewerking te verlenen.

Voor uw inzet worden uw reiskosten woonplaats – Nieuwegein en terug vergoed à € 0.19 per kilometer, krijgt u tussen de middag
een uitgebreid lunchbuffet aangeboden en ontvangt u 6 consumptiemunten waarmee u flesje drinken, een biertje of een kleine snack kun bestellen.

Mocht u zich willen inzetten weer er dan snel bij! Er zijn nog enkele plaatsen en vol=vol.

Wij hopen u de komende Simonis Biljartlakens Landsfinale te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,
 
Ruud Hudepohl
Afdeling wedstrijdzaken

Koninklijke Nederlandse Biljartbond      
 
Phone         +31 30 600 84 02
Fax             +31 30 605 54 37
e-mail        r.hudepohl@knbb.nl
Internet      www.knbb.nlwww.biljart.tv

Facebook:   www.facebook.com/knbb.biljartbond

Twitter:      https://twitter.com/KNBB_biljart

Uitstel hervormingen PK en landscompetitie 2017-2018

algemeen nieuws

Nieuwegein, 12 december 2016

Aan: De besturen van de districten en gewesten en verenigingen van de KVC.

Geachte bestuurders,

 

De Wedstrijd Commissie Breedtesport (WCB) heeft zich in de vergadering van 8 december gebogen over de respons die is binnengekomen naar aanleiding van de hervormingsvoorstellen betreffende de landscompetitie en de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2017 -2018.

 

Er zijn in totaal 24 districten die hun op- en aanmerkingen hebben ingezonden. Bij nadere bestudering van hun op- en aanmerkingen is het de commissie opgevallen dat onze boodschap blijkbaar niet bij iedereen juist is overgekomen. Voor ons is dit een teken dat we ondanks alle goede bedoelingen misschien niet duidelijk genoeg hebben gecommuniceerd.  De commissie heeft daarom besloten om voortaan na elke vergadering een korte samenvatting te geven van de zaken waar ze op dat moment mee bezig is. Deze samenvatting zal gepubliceerd worden op de website en op de speciale facebook pagina van KVC.

Continue reading “Uitstel hervormingen PK en landscompetitie 2017-2018”