10 arbiters 1* geslaagd in Noord-Holland.

De deelnemers kwamen uit de 3 districten: " Duinstreek, Noord-Holland Midden en Noord West Nederland ".
De cursus werd in de lokaliteit van biljartvereniging BVK in Krommenie gehouden.
Op 1 december werd na 6 zaterdagochtenden het examen afgenomen, door de gecommitteerde Dhr. Peter Boers.
Er waren 11 cursisten voor deze cursus aangemeld.
Helaas was er 1 die niet door het theorie-examen kwam.

lees verder

5 pins clinic 30 November bij onder ons

Beste biljartliefhebber,

Nadat we vanwege gezondheidsredenen de clinic van 8 november hebben moeten afzeggen staat er inmiddels een nieuwe clinic gepland welke verzorgd wordt door Frank (Trappmann) en ondergetekende. En wel vrijdag a.s 30 November. Mis deze kans niet om kennis te maken met deze fascinerende spelsoort. Inschrijven kan via https://datumprikker.nl/p3xnsvmthey59czi .

Onder Ons zal de komende 2 jaar de organisatie verzorgen van het open NK 5Pins. Het komende jaar wordt ook het open NK biathlon gespeeld. Een combinatie van 3Banden en 5 Pins. We komen hier tijdens de clinic nog op terug.

Ik zie jullie graag komende vrijdag. We beginnen om 19:00 uur. Mocht je iets later zijn dan is dat geen probleem.

Groet,

namens Onder Ons,

Frank Trappmann en Pierre de Boer

5Pins liefhebbers

In memoriam Arno de Bruin

Op zondagmorgen 24 juni is onze voorzitter Arno overleden.
In de afgelopen maanden worstelde Arno met zijn gezondheid en kon
moeilijk vertellen wat er aan de hand was.
De strijd die hij heeft geleverd kon hij niet winnen. Zo wist hij nog al
z’n krachten te verzamen om aan het arbiterstoernooi van eind April
deel te nemen, iets wat achteraf blijkt als een soort afscheid.
Arno heb ik leren kennen toe hij als 12 jarige jongen bij jeugdvereniging
Brederode binnen stapte en al snel een aardig balletje kon stoten.
Als jeugdspeler nam hij al snel deel aan diverse kampioenschappen op
Districts- en Nationaal niveau. Hij kon door z’n nuchtere en nonchalante
optreden menig tegenstander op het verkeerde been zetten.
Na de jeugdperiode nam hij het stokje over van Harro van der Woude
en trok met z’n jeugdbiljarters het land door naar diverse kampioen-
schappen.
Eind jaren zeventig telde het District Kennemerland zo’n 100 jeugd-
spelers, waarvan er maar weinig doorstroomde naar de senioren, waar-
op Arno het idee opperde om een jongeren-senioren club op te richten,
en zo geschiede het dat we onder Newton “83 de competitie ingingen.
In die periode nam Arno ook zitting in de jeugdcommissie van de KNBB.
Hierin verrichtte hij het nodige nuttige werk wat het jeugdbiljarten ten-
goede kwam.
Ook als jeugdconsul voor het District heeft hij zijn inzet getoond.
Als lid van ’t Koetshuys werd hij vier jaar geleden voorzitter en leidde
hij de vereniging naar lokaliteit Denksportcentrum ’t Spaerne.
In Arno verliezen wij een bijzonder persoon en een gewaardeerd lid.

Namens ’t Koetshuys , Peter de Wit

Overlijdensbericht Arno de Bruin

Via deze mail wil ik het trieste nieuws overbrengen dat Arno de Bruin, speler van biljartcentrum ’t Spaerne te Haarlem, afgelopen week is overleden. Ik stuur u deze mail uit naam van de familie en heb de rouwkaart bijgevoegd. Als u deze door kan/wil communiceren via diverse kanalen, zouden wij dat op prijs stellen. Wij hopen op deze manier mede biljarters, vrienden en kennissen te bereiken om afscheid van hem te nemen.

Als u vragen heeft dan hoor ik het graag van u en voor nu alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groeten / With Kind regards,

Ruben Bouterse

Rouwkaart A. de Bruin

2 mededelingen

1

het probleem met de foto’s en bestanden die niet toegevoegd konden worden heb ik gevonden. Dit ligt aan de template die we gebruiken, dus heb ik een oude versie terug gezet. de header is op deze versie niet goed maar zal nog aangepast worden en de sponsor foto’s moeten op een andere wijze worden getoond. Daar wordt ook aan gewerkt.

 

2

ivm de wet op de privacy heb ik de pagina met de verenigingen en bestuurders moeten verwijderen omdat daar e-mail, telefoonnummers en adressen op staan. In principe moet iedereen die hier genoemd wordt zijn schriftelijke akkoord voor geven en dat is een beetje bewerkelijk om dit tot stand te brengen. opmerkingen en/of ideeën hierover mag u sturen naar de webmaster.

Belangrijke data

De datums van de ALV en WLV zijn nu respectievelijk:

 

ALV      16 mei Denksport centrum Haarlem aanvang : 20.00 uur

WLV     06 jun Denksport centrum Haarlem aanvang : 20.00 uur

Nieuwe penningmeester voor het district

Onze penningmeester Ron Gosewehr heeft binnen het districtbestuur aangegeven, aan het
einde van seizoen 2017-2018, zijn taken als penningmeester te willen beëindigen. Wij
hebben gelukkig een vervanger gevonden in de persoon van Bouk Banen, lid van vereniging
De Krim, die zeer capabel is met cijfertjes en de taken van Ron graag wil overnemen.
Het bestuur heeft besloten, om Bouk met directe ingang aan te stellen als ad interim
penningmeester, zodat Ron zijn taken netjes kan overdragen en Bouk daarmee behulpzaam
kan zijn met de overdracht van het penningmeesterschap.
Uiteraard zal de benoeming van Bouk Banen pas tijdens de Algemene Leden Vergadering
besproken en bekrachtigd worden.
Namens het bestuur,
Peter Linsen
secretaris.

Inschrijven teamcompetitie dames

BILJARTDAMES

Er kan weer worden ingeschreven voor de teamcompetitie dames.

Dit dient te gebeuren voor 1 februari.
Er mogen 2 teams afgevaardigd worden.
Bij meer inschrijvingen zullen er beslissingswedstrijden gespeeld op een nader te bepalen locatie en tijdstip.
De eventuele halve finale word gespeeld op 7 april de finale op 8 april.

SCHRIJF UW TEAMS NU IN.

winnaars vorig jaar

Gr Frank Trappmann

Overlijdensbericht Aart van den Berg

In memoriam; Aart van den Berg

Op 19 november, is ons Lid van Verdienste Aart van den Berg na een lange
periode van ziekte overleden. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit verlies.

Aart van den Berg was een karakteristiek persoon. Als medewerker van de
Rabobank is hij ten tijde van de biljartvereniging D.O.S. als penningmeester
bestuurslid geweest van deze vereniging. Daarnaast, wegens het ontbreken
van gemotiveerde leden, was hij tevens secretaris, een taak, die ik persoonlijk
van hem, met wederzijds goedvinden, heb overgenomen in begin van de 21 ste
eeuw. Mede door zijn kennis, is Aart in district Kennemerland vele malen
ingezet als commissievoorzitter om het district ten aanzien van het
penningmeesterschap weer op de rails te zetten. Jarenlang was hij degene die
de boeken controleerde teneinde tijdens de jaarvergaderingen decharge
verleend te krijgen.

De jarenlange inzet voor de biljartsport in het algemeen en zijn gedrevenheid,
hebben het bestuur van het district Kennemerland destijds doen besluiten, om
Aart te benoemen tot ‘Lid van Verdienste’. Na de fusie met district
Bollenstreek waarbij de naam district Duinstreek werd aangenomen, is
vastgesteld dat de Ereleden en leden van Verdienste van beide districten ook
in district Duinstreek hun titels zouden blijven behouden.
Aart, namens de leden en het bestuur van District Duinstreek: Dank je wel en
rust in vrede.

Namens het bestuur van District Duinstreek,
Peter Linsen, Secretaris

Herman Brethouwer winnaar Pearle toernooi

verslag van het Pearle toernooi 2017

 
Afgelopen weekend 28-29-okt. 2017  heeft bij Onder Ons, in een zeer gemoedelijke sfeer en met lekkere hapjes weer het Pearle Toernooi  plaats gevonden
Zeer mooi en goed materiaal ( nieuwe lakens en Ballen) dus iedereen heeft er last van gehad of niet.
zaterdags avond een lekker diner waar iedereen van genoot.Daarna de ronde afgemaakt en iedereen voldaan naar huis.
zondags weer  om 11.00 uur begonnen met de eindstand
 
1e plaats   H.Brethouwer   
2e Kiet Vu Hung
3e John v.Echten
 
Ik wil ieder een bedanken voor de samenwerking .H.l. Van  Pearle en biljart service kennemerland
gr. cor wiegman
 

klik hier voor de foto’s