Biljarten in Corona tijd, nieuwe regeltjes

Vooruitlopend op een brief aan de verenigingen, meldt ik alvast het volgende:

Wij zijn inmiddels gestart met de voorwedstrijden en ook de competitie staat op het punt van beginnen.

Volgens protocol van de KNBB, moet elke partij worden begonnen met een tos. Iedere andere optie is niet toegestaan!

Daarnaast vragen wij iedereen, om de maatregelen en te volgen instructies, die per lokaal verschillend  kunnen zijn, op te volgen.

Alleen zo voldoen wij aan de regeltjes en kunnen we hopelijk blijven biljarten.

Nieuw seizoen begint, maar BCO heeft niet stil gezeten

Namens het voltallige bestuur wensen wij alle biljarters (en sympathisanten) alsmede alle lokaalhouders een Corona-vrij seizoen toe. Wij vragen met klem, om de genomen maatregelen in de lokalen te respecteren en tevens zoveel mogelijk respect ten opzichte van elkaar te hebben, m.n. wat betreft de 1½ meter regel. Mocht je jezelf onverhoopt niet 100% voelen, om welke reden dan ook, zeg dan je biljartavond af om alle risico’s uit te sluiten. Een enkel geval van Corona kan weer desastreuze gevolgen hebben voor alle spelers en dit lopende seizoen en dat moet niemand ‘op zijn geweten’ willen hebben, toch? Wij wensen iedereen succes, opdat we maar met genoegen mogen en kunnen blijven biljarten.

Vereniging B.C.O. heeft tijdens de Corona crisis toch een gaatje weten te vinden voor een eendaags onderling toernooitje, waarvan hier het verslag: 2020-08 BCO toernooi