Arbitrage Simonis Biljartlakens Landsfinale

Geachte mevrouw, mijnheer,

Onlangs hebben wij de arbitercoördinatoren van de districten de bescheiden doen toekomen voor het opgeven van de arbiters voor de Landsfinale 2018 
welke gespeeld wordt op 22, 23 en 24 juni 2018.

U kunt zich dus vanaf heden weer opgeven voor de arbitrage van de Simonis Biljartlakens Landsfinale.

Opgave kan uitsluitend via uw districtarbiterscoördinator!

Voor de editie van 2018 zijn de vergoedingen als volgt (ongewijzigd):

–      De vergoeding voor reiskosten is 0.19 ct per kilometer (heen en terug);

–      Tussen de middag zal de vertrouwde lunch worden geserveerd;

–      De arbiters ontvangen 6 consumptiemunten welke gebruikt kunnen worden voor alle dranken, met uitzondering van buitenlands gedestilleerd, 
en kleine snacks als frites, kroketten etc. welke beneden te verkrijgen zijn in/achter de Dojo.

–      Eventuele parkeerkosten op vrijdag (za-zo is vrij parkeren)

 

De vergoeding van de reiskosten wordt binnen drie weken na de Landsfinale overgemaakt door de afdeling financiën van het Bondsbureau. Gelieve er dus voor 
te zorgen dat u bij uw opgave aan de districtarbiterscoördinator ook uw rekeningnummer opgeeft.

 

De districtarbiterscoördinatoren dienen de opgave van de arbiters uiterlijk 1 mei 2018 bij het Bondsbureau te doen dus zorg dat u voor die datum aangemeld bent.

Wij danken u op voorhand voor uw bereidheid zich weer in te zetten voor het welslagen van de Landsfinale en hopen u 22, 23 en 24 juni 2018 in Nieuwegein te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Hudepohl
Afd. Wedstrijdzaken KNBB

Louis de Leeuw

Arbitrerscoördinator Simonis Biljartlakens Landsfinale

Arbiterstoernooi 2018

Het Arbiterstoernooi 2018 zal plaatsvinden op 28 en 29 april in ‘t
Denksportcentrum. Dit jaar wordt er gespeeld in koppels.
Elke arbiter mag iemand uitnodigen om samen deel te nemen aan dit
toernooi. Bij voorkeur iemand uit een bestuur of iemand die zich op een
andere manier inzet voor de biljartsport.
Uiteraard mag dit niet een andere arbiter zijn uit ons district. Wel uit
een ander district.
Opgave zo spoedig mogelijk doch voor 14 februari bij Remco Kroder via
mail mailto:r.kroder@planet.nl of telefonisch, 06-23641603.

Alvast dank.

René Verkaik

Arbitersrooster 2016-2017 gepubliceerd

Onder de kop ACD vind u alles wat met de arbitrage van het district te maken heeft.

op 07/07/2016 is het arbitersrooster voor komend seizoen gepubliceerd.

Houd deze pagina goed in de gaten voor evt wijzigingen. Indien er wijzigingen zijn,
zullen deze gepubliceerd worden bij het laatste nieuws, op de homepage van deze site.