Wedstrijdleider P.K. zoekt, en vindt onderdak

Uw wedstrijdleider P.K. zoekt onderdak voor de volgende voorwedstrijd: Een poule Bandstoten 3de Klasse in de week van 13/19 januari 2020. (Naar Onder Ons) Tevens zijn er nog een tweetal Gewestelijke Finales die een organiserende vereniging zoeken, te weten Driebanden Hoofdklasse 3/5 januari 2020 en 38/2 Extra Klasse 24/26 januari 2020. (Ook naar Onder Ons). Voor deze twee Gewestelijke Finales krijgt u arbiters van het District. Dus graag zo spoedig mogelijk uw reactie naar mij en/of Peter Walgreen. Alvast onze dank voor de medewerking.

Category: PK

Arbiter Corps Duinstreek

Het seizoen is weer begonnen en er worden ook alweer District Finales gespeeld. Om niet elke keer een beroep te moeten doen op dezelfde district arbiters, worden er weer nieuwe arbiters gevraagd. Lijkt het u leuk, om af en toe eens een finale of een finaledag te arbitreren, dan kunt u dit kenbaar maken bij Leen v.d. Oever of uw district bestuur. Bij voldoende gegadigden word er een cursus gepland.

Category: ACD